Pokret ZAJEDNO

dsc 0203

Pokret ZAJEDNO još uvijek je jedina stranka koja građanima Hrvatske nudi konkretan i ostvariv gospodarski program za izlazak iz krize i ulazak u blagostanje.

Pokret ZAJEDNO je samostalna, demokratska, građanska i domoljubna stranka, koja je moralno obvezna služiti, štititi i zastupati probitke svih građanskih slojeva po modelu novoga, modernog i civilnoga društva.

Više o nama…

Neofašizam

Politička biblija Karino Hromin Sturm - avatar Karino Hromin Sturm

grč. neos - nov, novi fašizam
 - termin za političke desno radikalne organizacije, koje se u političkom i ideološkom odnosu smatraju nasljednicima fašističkih organizacija Musolinijeve Italije i Hitlerovske Njemačke, koje su nakon Drugoga svjetskog rata 1939.-1945. poražene, a njihove i nove organizacije u većini država svijeta zabranjene.

Više...

Novosti

Na društvenim mrežama

Prijava