Sabor

 

Sabor Pokreta ZAJEDNO najviše je programsko, statutarno i izborno tijelo Pokreta ZAJEDNO. Sabor čine članovi Predsjedništva Pokreta ZAJEDNO, Nadzornog odbora. Suda časti, svi predsjednici i tajnici podružnica i ogranaka.

Sabor utvrđuje ciljeve, smjernice i učinkovitost politike stranke o svim pitanjima hrvatskih građana i hrvatske države, donosi, mijenja i dopunjava Program i Statut stranke, Poslovnik o radu Sabora i druge akte i odluke, prihvaća ili ne prihvaća izvješće Predsjednika Pokreta ZAJEDNO, Nadzornog odbora i Suda časti.

Sabor bira Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i Rizničara, te Nadzorni odbor i Sud časti stranke ili ih razrješuje dužnosti.

Sabor redovito zasjeda najmanje jednom u dvije godine.

Prijava