Politička Biblija

Politička biblija

Politička biblija (8)

Birokracija

franc. bureau - ured i grč. krateo - vladam
 - vladavina državnih činovnika, državnog činovničkog aparata. Pojam je nastao gotovo istodobno u Francuskoj i Britaniji 1818. Birokraciju nazivaju tiranijom ureda - office tiranny, pri čemu vlast i odlučujuću ulogu ima državni činovnički aparat.

Više...

Demokracija

grč. demos - narod i krateo - vladam
 - politički društveni sistem u kojem vlast u državi pripada narodu putem predstavnika u parlamentu. U staroj su Grčkoj postavljeni temelji vladavine naroda na pravima jednakosti svih građana, izuzevši robove, i pravima odlučivanja, donošenja rješenja i upravljanja te sposobnosti obavljanja javnih funkcija.

Više...

Država

osnovni institut organiziranog političkog sustava jedne društvene zajednice, klase, koji ostvaruje čuvanje njegove ekonomske i socijalne strukture. Država u ime društvene zajednice ima monopol na ostvarivanje unutarnje i vanjske politike, isključivog prava proglašenja zakona i normi ponašanja koji su obvezni za sve stanovnike i prava na financije, skupljanje poreza, taksa i davanja.

Više...

Europski parlament

engl. European Parliament, franc. Parlement europeen
 - jedno je od tijela uprave Europskih zajednica. Do 1979. zastupnici su se birali iz nacionalnih parlamenata država članica. Prvi opći neposredni izbori provedeni su u lipnju 1979. u državama članicama EZ-a. Izabrana su 434 delegata od toga po 81 iz Velike Britanije, Italije, Francuske i Zapadne Njemačke (BRD) (od toga 3 iz Zapadnog Berlina), iz Nizozemske 25, Belgije i Grčke po 24, Danske 16, Irske 15 i Luksemburga 6, a frakcija se formira na principu stranačke pripadnosti.

Više...

Nacija

nacija
lat. natio - rod, pleme, narod
- zajednica ljudi, plemena, naroda istog jezika, održana na određenom teritoriju dulje vrijeme u povijesnom razvoju, tradicije, običaja, kulture, klasnom, društvenom i ekonomskom razvoju, sa sviješću o pripadnosti zajedničkom jeziku, rasi, religiji, kulturi i zajedničkoj civilizaciji.

Više...

Narod

cjelokupno stanovništvo jedne zemlje, sa svojim jezikom, poviješću, kulturom, tradicijom, cjelokupnim narodnim materijalnim blagom, društvenim i političkim odnosima unutar zemlje i odnosima s drugim narodima.

Više...

Neofašizam

grč. neos - nov, novi fašizam
 - termin za političke desno radikalne organizacije, koje se u političkom i ideološkom odnosu smatraju nasljednicima fašističkih organizacija Musolinijeve Italije i Hitlerovske Njemačke, koje su nakon Drugoga svjetskog rata 1939.-1945. poražene, a njihove i nove organizacije u većini država svijeta zabranjene.

Više...

Politička biblija - Predgovor

 

Osnovna je namjena svake enciklopedije, da čitateljima dade sažeta i jasna tumačenja riječi, fraza, pojmova, događaja iz svakodnevnog života. Ideja vodilja ove enciklopedije bila je dobivanje brze informacije o političkim prilikama u svojoj državi, u susjednim ili dalekim državama u posljednjih 100 godina, točnije u prošlom mileniju, tj. od 1900. do 2010. razdoblje koje je bilo najburnije i najnaprednije u povijesti čovječanstva. No bilo je naprosto nemoguće ne otići dalje u prošlost koja je usko povezana sa svim političkim aspektima opisanih događaja što umnogome olakšava poimanje materije.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Prijava